wp0d575a11.gif
wpb494dfda.png
                © Regeo 2009    info AT regeo.nl
wpa7d1d86f.png

Duurzaamheid, duurzame regio, duurzaam, sustainable, veilige regio, streekproducten, streek, sociale regio, leefbaarheid, duurzame educatie

wp6267d748.jpg
wp01674687.png

Welke duurzame ontwikkelingen zijn er in uw omgeving?

Deze site gaat over duurzame ontwikkeling op regionaal en lokaal schaalniveau.
Er gebeurt inmiddels veel op gebied van duurzaamheid in Nederland. Overal zijn er projecten en initiatieven. Er ontbreekt echter een overzicht waar zich wat afspeelt. En dat is wel nodig, omdat duurzaamheid steeds belangrijker gaat worden. Bovendien is duurzaamheid “samenhang”. Deze samenhang wordt duidelijker wanneer projecten op gebied van duurzaamheid bij elkaar worden gezet. Zo ontstaat een overzicht. Van kleine projecten tot hele grote.
Deze allen te samen hebben een doel: Nederland klaar maken voor een duurzame economie. Het bevorderen van een duurzamere regionale economie zal steeds belangrijker worden. Zeker nu globalisering en schaalvergroting voor de nodige problemen hebben gezorgd.

Het begrip regio is hier niet strikt afgebakend. Dat zelfde geldt ook voor het begrip duurzaamheid. Te vaak wordt er bij duurzaamheid alleen gesproken over het milieu. Maar juist de samenhang tussen ecologie, economie en sociale verschijnselen is van belang.

 

De site geeft geen compleet beeld van wat op gebied van duurzaamheid in Nederland en de rest van de wereld is te vinden. Maar het geeft wel een eerste indruk.


Steden en gemeenten nemen initiatieven voor duurzame ontwikkeling


Amersfoort won in 2007 de titel “Groenste stad van Europa” in een Europese groenwedstrijd. Echter niet alleen Amersfoort heeft groene plannen. Zo heeft Groningen de ambitie de meest duurzame stad in 2025 te worden. En Rotterdam gooit het op een flinke reducatie in haar co2 uitstoot, met haar project “Rotterdan Climate Initiative”. Niet alleen in eigen land zijn steden de duurzame weg ingeslagen. Ook internationaal neemt de belangstelling toe. Zo wil Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten een compleet duurzame wijk bouwen: Masdar City.

 

 

 

                            

wp99652ee1_0f.jpg

De toenemende individualisering en mondigheid van de burgers zullen ertoe leiden dat een hoge kwaliteit van de woonomgeving wordt geieist. Een schone, stille, veilige en mooie straat en buurt wordt de norm".

 

In: Duurzaam milieu gebruik. Een inspiratiebron. F.J. Dietz, e.a. (2003, p. 189).  

 

 

wp512525b4.gif
wpc9fa4b15.png